8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

Author:

Tiende kudenga tinoona mavanga mumaoko ake – Paul Mwazha

Tiende kudenga tinoona mavanga mumaoko ake Vanokumbira vanopihwa, vanotsvaga vanowana, vachitenda kuti Jesu ndiye Ishe wavo Wasara kudenga kunoona mavanga mumaoko ake

The Angel of Africa visits eMba

One of the members of the African Apostolic Church, Rev Daniel Magaragada, said his wife died in 1996 but was resurrected after Mr Mwazha had prayed for her. Source: http://ridgetimes.co.za/47983/the-angel-of-god-visits-emba/ eMBALENHLE – A multitude of African Apostolic Church members gathered at the Thomas Nhlabathi High School on 21 November. The […]

Basa rakafanira kuitwa – Paul Mwazha | The African Apostolic Church

Nyika ino ichatongwa – Paul Mwazha | The African Apostolic Church Basa rakafanira kuitwa kuparidza kukosha kwezita raJesu!  

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015 For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open – Luke 8:17 There is nothing concealed that will not be disclosed, […]

Ini ndadzoka kwamuri Baba – Luke 15:11-32

Ini ndadzoka kwamuri Baba Ini ndadzoka ndive somuranda Ini ndadzoka kumusha Baba Ndibatei somuranda Iyo Nhaka pfuma yeupenyu Yakatange nayo kure kure Akaidya pamwe neshamwari Yakapedzwa nezvipfeve Pfuma yose yakati yapera Zano zvose mufaro zavapera Akafunga zvokutsvaga basa Akawana renguruve Kudya kwakwe, kudya kwenguruve Nzara nhamo zvomumanikidza Zviri nani ndidzoke […]