8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

Led By Paul Ernest Mamvura Mwazha of Africa

TV Channel --> Watch Videos

The African Apostolic Church

Led by Paul Mwazha of Africa

Foundation

One day we were travelling with church members by open lorry on our way back from the Easter day prayers at Mudanda, Buhera. We neared Murambinda bridge and before we crossed the bridge'; voice from above us said to me, “The African Apostolic Church,” VaApostora VeAfrica. – Paul Ernest Mamvura Mwazha (Leader of The African Apostolic Church)

Ten Commandments

Ten Commandments

Instagram

View Images on Instagram

Social Media Presence

Click image below to view our presence on Social Media

About Us

One day we were travelling with church members by open lorry on our way back from the Easter day prayers at Mudanda, Buhera. We neared Murambinda bridge and before we crossed the bridge'; voice from above us said to me, “The African Apostolic Church,” VaApostora VeAfrica. – Paul Ernest Mamvura Mwazha (Leader of The African Apostolic Church).

Our Prayers Services

Gatherings are on Tuesdays and Fridays for all from 17:30 - 19:00. Sabbath gathering is every Saturday from 10:30 - 15:00. Women only gatherings are every Thursday from 10:00 - 12:00

Ten Commandments

The Ten Coomandments are read at each and every gathering from Exodus 20 vs 1-17

Sabbath

The Church observes the Sabbath on Saturday. The Sabbath starts on Friday at sunset until Saturday sunset.

Church Literature

Church Literature can be ordered from Moffat@OurAfrica.net

Testimonies

Testimonies can be read under posts

Services

The Angel of Africa

I am the Angel of Africa. The only Ernest Mwazha in Africa!

Get in touch

Get In Touch with Us

If you have any questions, do not hesitate to contact us

Contact us now

Tiende kudenga tinoona mavanga mumaoko ake – Paul Mwazha

Tiende kudenga tinoona mavanga mumaoko ake Vanokumbira vanopihwa, vanotsvaga vanowana, vachitenda kuti Jesu ndiye Ishe wavo Wasara kudenga kunoona mavanga mumaoko ake

God’s Commandments | What Does The Bible Say?

but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments. [Exodus 20:6] For this is the love of God, that we keep his commandments. And his commandments are not burdensome. [1 John 5:3] “You shall therefore love the Lord your God and keep his […]

Wakasika Zvose Zvinhu (Hymn 10)

Wakasika zvose zvinhu, Iwe Mwari woga Pasina wakayamura, Kuzviita kwako Aya Makomo amire, Akasikwa newe, Akamira akasimba, Nokutsigwa newe Nayo Mvura yatinonwa, Takapiwa newe. Nako kudya kwatinodya, Takapiwa newe. Wakasika vanhu iwe, Nokufana newe, Ukavapa zvinhu zvose, Zvikavakodzera. Kwasvika muvengi wavo, Akavabvutira, Vakusiya iwe Mwari, Vakanzwa izwi rake. Wakati kuvaponisa, […]

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160)

Kudza Jehovah Mukuru (Hymn 160) Kudza Jehovah mukuru! Kurumbidzai mose! Wakatipa gore idzva Wakakurumbidzwa Wakatichengeta Iye Gore rapfuura Tose tiri mberi kwako Nezvipiko zvedu Tinotenda Mwari Baba Nedzo tsitsi dzako Tinozvipa Kwauri Neyo mwoyo yedu Tinoda kurumbidza Namabasa edu Toda kutevera Jesu Tiende kudenga Dzose nguva dzatinadzo Dzive dzako Ishe […]

“Who can we commission, who can go on our behalf?”

At the end of the year, in 1951 I heard a voice in my sleep saying “Who can we commission, who can go on our behalf?” I went to Rev Chidarikire early in the morning and related to him this relevation. He said to me “A, I imagine it has […]

The Angel of Africa visits eMba

One of the members of the African Apostolic Church, Rev Daniel Magaragada, said his wife died in 1996 but was resurrected after Mr Mwazha had prayed for her. Source: http://ridgetimes.co.za/47983/the-angel-of-god-visits-emba/ eMBALENHLE – A multitude of African Apostolic Church members gathered at the Thomas Nhlabathi High School on 21 November. The […]

Basa rakafanira kuitwa – Paul Mwazha | The African Apostolic Church

Nyika ino ichatongwa – Paul Mwazha | The African Apostolic Church Basa rakafanira kuitwa kuparidza kukosha kwezita raJesu!  

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015 For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open – Luke 8:17 There is nothing concealed that will not be disclosed, […]

Ini ndadzoka kwamuri Baba – Luke 15:11-32

Ini ndadzoka kwamuri Baba Ini ndadzoka ndive somuranda Ini ndadzoka kumusha Baba Ndibatei somuranda Iyo Nhaka pfuma yeupenyu Yakatange nayo kure kure Akaidya pamwe neshamwari Yakapedzwa nezvipfeve Pfuma yose yakati yapera Zano zvose mufaro zavapera Akafunga zvokutsvaga basa Akawana renguruve Kudya kwakwe, kudya kwenguruve Nzara nhamo zvomumanikidza Zviri nani ndidzoke […]