8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

Tiende kudenga tinoona mavanga mumaoko ake – Paul Mwazha

Tiende kudenga tinoona mavanga mumaoko ake
Vanokumbira vanopihwa, vanotsvaga vanowana, vachitenda kuti Jesu ndiye Ishe wavo
Wasara kudenga kunoona mavanga mumaoko ake

Follow us on your Preferred Social Media Platform

One thought on “Tiende kudenga tinoona mavanga mumaoko ake – Paul Mwazha”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *