8 Jefferson Road, Hatfield, Harare, Zimbabwe

Videos

Tiende kudenga tinoona mavanga mumaoko ake – Paul Mwazha

Tiende kudenga tinoona mavanga mumaoko ake Vanokumbira vanopihwa, vanotsvaga vanowana, vachitenda kuti Jesu ndiye Ishe wavo Wasara kudenga kunoona mavanga mumaoko ake

Basa rakafanira kuitwa – Paul Mwazha | The African Apostolic Church

Nyika ino ichatongwa – Paul Mwazha | The African Apostolic Church Basa rakafanira kuitwa kuparidza kukosha kwezita raJesu!  

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Tidzidzisei Mudzidzisi – Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015

Jesu Wauya. Zvichabuda pachena zvamunovanza | Paul Mwazha | The African Apostolic Church 2015 For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open – Luke 8:17 There is nothing concealed that will not be disclosed, […]

Ngatimukudze Mambo Jesu (Let’s Praise King Jesus)

The African Apostolic Church is led by Paul Mwazha of Africa